Te Oho i te Ata (Waking Up in the Morning)

 

Are you awake?

 • Kei te oho koe?

 • Kua oho koe?

So, you're awake.

 • (Ā), kua oho (mai) koe?

Did you dream?

 • I moemoea (anō) koe?

Get up (out of bed).

 • Maranga!

 • E ara!

Take off your pyjamas.

 • Tangohia/wetekina ō kākahu moe.

Let's take off your pyjamas.

 • Me tango tāua i ō kākahu moe.

 • Me tango e tāua ō kākahu moe.

Let's put your trousers on.

 • Me whakamau/kuhu tō tarau.

 • Me whakamau e tāua tō tarau.

Put your trousers on - I'll help you.

 • Kuhuna tō tarau - māku koe e āwhina.

Let's wash your face.

 • Me horoi tō kanohi.

Let's go and wash your face.

 • Me haere tāua ki te horoi i tō kanohi.

Wash your face - I'll help you.

 • Horoia tō kanohi - māku koe e āwhina.

Your face is all clean now.

 • Nā, kua mā katoa tō kanohi.

Do you want some breakfast?

 • He parakuīhi māu?

Eat nicely.

 • Kia āta kai.

 • Kia tika te kai.

You should brush your hair.

 • Me paraihe (kē) e koe ō makawe.

 • Me paraihe kē ō makawe.

Brush your hair/teeth.

 • Paraihengia ō makawe/niho.

You should brush your teeth.

 • Me paraihe (kē) e koe ō niho.

 • Paraihengia ō niho.

You look beautiful.

 • (Nā) kua ātaahua (katoa) koe.

Put your shoes on.

 • Whakamaua/kuhuna/komohia ō hū.

Tie your shoes - I'll help you.

 • Herea ō hū - māku koe e āwhina.

Tie your shoes.

 • Herea ō hū.

 • Me here ō hū.