Te Rito

Te Rito v2

PRICE: $79.00

Koia tēnei, ko te turukitanga ki Mai i te Kākano
Kei te mau tonu te wairua me te takoto o te pukapuka tuatahi, engari he kai anō kua kitea mō roto. Ko ētahi o ngā kaupapa matua e wherawherahia ana i konei, ko tā te tinana, tāna koha ki te reo, he kupu kare ā-roto, he kōrero mō te kai, he kupuāhua mō tā te karu e kite ai, tā te ringa e rongo ai, mō te wā e pāngia ai tētahi e te mate, he āhuatanga wetereo me ētahi atu ngarangara hei āwhina noa i te tupu, i te rere o te reo i ō tātou hapori kōrero Māori. 

Tukua te reo kia whakaritorito, kia ingo anō ai te kakara o te kōrari ki te whenua!

Te Rito is the follow-up to Mai i te Kākano. It retains the flavour and format of the earlier book, but provides new content, including an extensive collection of expressions featuring the parts of the body, as well as sections on emotion words, food, sensory adjectives, illness, grammatical points and other words and phrases aimed at helping Māori speakers speak Māori in everyday life.

Current Stock: 2

Related Products

test 2 v2
The Complete English-Māori Dictionary
$39.00


Over 15,000 headwords are given, each of which may have as many as several hundred Maori equivalents.
The Complete English-Māori Dictionary
Mai i te Kakano v2
Mai i te Kākano
$79.00


Mai i te Kākano aims to help Māori language speakers and learners sustain more animated, in-depth conversations in Māori.
Mai i te Kākano
English Maori English Bruce Biggs
English-Maori, Maori-English Dictionary
$19.00


This English-Maori and Maori-English dictionary has over 4000 entries in each section.
English-Maori, Maori-English Dictionary
He Iti Kahurangi
He Iti Kahurangi
$59.00


He wā anō kua rapurapu koe i te tino tikanga o ēnei tū kupu i te kōrero, i te tuhituhi...
He Iti Kahurangi